h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Ressursgruppen

Kort fortalt

Ressursgruppen skal sikre samhandlingen mellom kommunene og understøtte integrerende prosesser.

Det er etableret en ressursgruppe bestående av operative koordinatorer i deltakende kommuner og leder for sekretariatet. Gruppen kan utvides med sentrale ressurser innenfor sekretariatets ulike fagområder. Formålet med ressursgruppen er å sikre realisering av samarbeidsavtalens formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser
og oppgaveløsning som bidrar til den felles gjennomføring.

Sekretariatet kan foreslå etablering av faggrupper innenfor spesifikke områder relatert til digitalisering, herunder arkitektur, sikkerhet, teknologi mv. Etablering av slike grupper, med tilhørende mandat, besluttes av styringsgruppen.

Medlemmer

Rune Berg, Sola kommune

Anne Hellvik Kvadsheim, Randaberg kommune

Fay Veronika Kristensen, Strand kommune

Kirsten Hansson, Hjelmeland kommune

Arnfinn Gundersen, Suldal kommune

Solfrid Handeland, Sauda kommune

Stein Magnar Gjerde, Bokn kommune

John-Egil Osteig, Tysvær kommune

Sævar Solheim, Karmøy kommune

Arvid Helgesen, Utsira kommune

Anne Kjos, Gjesdal kommune

Inger Bjørkum Leigvold, Stavanger kommune

Kjersti Lothe Dahl, Stavanger kommune

Hilde Nilson, Eigersund kommune

Eirik Østensjø, Haugesund kommune

Steinar Mangersnes, Sandnes kommune

Erling Mjølhus, Sokndal kommune

Olav Erlend Hegdal, Lund kommune

Jan Tore Nord-Varhaug, Hå kommune

Anja Kleppe Lyngra, Klepp kommune

Espen Kverneland, Time kommune

Observatører

Ingeborg Dirdal, Rogaland Fylkeskommune

Elin Wetas Jara, KS